Overige

Op deze pagina staan mijn planten die niet tot de Cattleya of Guarianthe familie behoren.De meeste zijn hybriden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen botanen, natuurlijke hybriden en door de mens gekweekte hybriden.

Een botaan is een plant wiens ouders tot dezelfde soort (en dus ook familie) behoren

Een natuurlijke hybride is een kruising van twee verschillende soorten van dezelfde familie, die in de natuur voorkomt. Deze wordt aangeduid met een 'x' tussen de familienaam en de soortnaam.

Een hybride is een door menselijk handelen ontstane kruising tussen twee soorten van dezelfde familie, of twee (of meer) soorten van verschillende families. Deze hybride hebben geen 'x' in de naam.

De meeste hybriden zijn kruisingen tussen verschillende families. Om aan te geven welke families gebruikt zijn, worden deze met een afkorting aangeduid. De meest gebruikte zijn:

  • B - Brassavola
  • L - Laelia
  • C - Cattleya

Daarnaast wordt soms de naam Potinara gebruikt. Dit geeft aan dat planten gebruikt zijn uit de families Brassavola, Cattleya, Laelia en Sophronitis. Aangezien Sophronitis in zijn geheel is opgegaan in Cattleya klopt deze benaming eigenlijk niet meer. Maar vanuit historisch oogpunt wordt de naam gehandhaafd.

 

 

© 2017 In Lak'ech Ala K'in. All Rights Reserved.